diagnoza arytmii serca

Jak diagnozuje się arytmię?

Pierwszym podstawowym badaniem jest EKG, które pokaże aktualny rytm i częstość rytmu pacjenta. Jeśli EKG nie wykazuje nieprawidłowości, lekarz może zdecydować o zastosowaniu badania metodą Holtera, które będzie rejestrowało zapis EKG przez całą dobę, w czasie różnych czynności. Jeśli podejrzewa się konkretny rodzaj arytmii czasem wykonywana jest próba wysiłkowa lub test pochyleniowy (Tilt Test) albo lekarz zleca badanie elektrofizjologiczne, podczas którego próbuje się sprowokować wystąpienie arytmii. Niestety czasami pomimo wielu badań nie udaje się znaleźć przyczyn omdleń lub innych objawów, które mogą być skutkiem arytmii. W takich przypadkach coraz częściej wykorzystuje się rejestrator pętlowy (ILR), do ciągłej, wielomiesięcznej obserwacji pracy serca w celu potwierdzenia lub wykluczenia sercowego podłoża dolegliwości.

– U każdej osoby, u której została stwierdzona arytmia serca, należy poznać jej przyczynę. Oprócz dokładnego badania lekarskiego należy więc wielokrotnie powtarzać badanie EKG.
– W celu oceny stanu serca i płuc wykonuje się badania: RTG klatki piersiowej i ECHO serca.
– W celu uchwycenia napadowych (krótkotrwałych i ustępujących) zaburzeń rytmu serca należy powtarzać do skutku EKG metodą Holtera. Można też zastosować rejestrator zdarzeń lub Mobile-Holtera.
– W przypadku podejrzenia lub stwierdzenia choroby niedokrwiennej serca należy rozważyć test wysiłkowy i koronarografię.
– U osób przyjmujących leki moczopędne trzeba okresowo sprawdzać poziom tzw. elektrolitów, a zwłaszcza potasu, gdyż przy jego zachwianiu mogą wystąpić groźne zaburzenia.
– Okresowo należy sprawdzać funkcję nerek (badanie moczu, kreatynina w surowicy), gdyż jest to bardzo ważne dla ustalenia bezpiecznych dawek leków.
– W przypadku utrwalonego migotania przedsionków leczonego lekami przeciwkrzepliwymi należy okresowo kontrolować parametry krzepnięcia krwi.
– W przypadku nawracających częstoskurczy nadkomorowych lub komorowych, konieczna jest konsultacja w specjalistycznym ośrodku kardiologicznym celem zakwalifikowania do badania elektrofizjologicznego.

Leave a Reply

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *