leki przy arytmii serca

Leki najczęściej podawane w leczeniu arytmii serca

– Amiodaron – bardzo skuteczny, ale wywołujący wiele działań ubocznych. Być może zastąpi go wprowadzany obecnie dronedaron.

– Beta-blokery – zwłaszcza u ludzi z chorobą niedokrwienną serca lub nadciśnieniem tętniczym.
– Antagoniści wapnia – wygodne, ale mniej skuteczne. Leki te wywołują niewiele istotnych skutków ubocznych.
– Propafenon – u niektórych chorych z migotaniem przedsionków.
– Glikozydy – u nielicznych chorych z szybkim migotaniem przedsionków.
– Inne – indywidualnie dostosowane dla potrzeb każdego pacjenta.

Leave a Reply

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *