Przejdź do treści

Polityka prywatności

Zapewniamy naszym Klientom pełne poszanowanie ich prywatności oraz ochronę ich danych osobowych.

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest

Amaromedia
Andrzeja Radka 8/55
91-140 Łódź
NIP 725-186-61-72

(dalej „Amaromedia”) właściciel sklepu internetowego dostępnego pod adresem https://arytmiaserca.pl. Administrator to podmiot, który decyduje o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe.

Skąd pozyskaliśmy Twoje dane?

Twoje dane osobowe otrzymaliśmy od Ciebie podczas rejestracji lub robienia zakupów bez rejestracji za pośrednictwem sklepu internetowego https://arytmiaserca.pl, poprzez składanie zamówień telefonicznych pod nr tel. +48 731-360-922 lub składanych drogą elektroniczną na jeden z adresów e-mail należących do Amaromedia.

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych przez Amaromedia?

Przetwarzanie Twoich danych osobowych, jest niezbędne do wykonania umowy zawartej z Tobą, w tym do:

 • umożliwienia świadczenia usług drogą elektroniczną,
 • realizacji złożonych zamówień,
 • obsługi reklamacji,
 • obsługi zgłoszeń, które do nas kierujesz.

Dodatkowo, przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Twoich danych dla celów podatkowych i rachunkowych. Przetwarzamy też Twoje dane osobowe w celach wskazanych poniżej, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Amaromedia, którymi są:

 • zapewnienie obsługi usług płatniczych;
 • windykacja należności; prowadzenie postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych;
 • przechowywanie danych dla celów archiwizacyjnych oraz wykazania spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa.

Jeśli się na to zgodzisz, przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu zapisywania danych w plikach cookies, gromadzenia danych ze stron www i aplikacji mobilnych.

Zgodę na przetwarzanie danych osobowych, możesz wycofać w dowolnym momencie. Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe dopóki nie wycofasz zgody.

Czy musisz podać nam swoje dane osobowe?

Podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji składanych przez Ciebie zamówień. Brak podania Twoich danych osobowych jest równoznaczne z anulowaniem złożonego zamówienia.

Twoje uprawnienia wobec Amaromedia w zakresie przetwarzanych danych.

Gwarantujemy spełnienie wszystkich Twoich praw wynikających z ogólnego

rozporządzenia o ochronie danych, tj. :

 • prawo dostępu,
 • prawo sprostowania oraz usunięcia Twoich danych,
 • prawo ograniczenia ich przetwarzania,
 • prawo do ich przenoszenia,
 • prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.

Masz prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Komu udostępniamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe udostępniamy podmiotom wspierającym nas w świadczeniu usług drogą elektroniczną, czyli takim, które zapewniają:

 • usługi płatnicze, np. Przelewy24
 • kredytowe, np. ING Bank Śląski,
 • spedycyjne, np. DPD, UPS, DHL itp.

Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?

Przechowujemy Twoje dane osobowe przez czas obowiązywania umowy zawartej z Tobą, a także po jej zakończeniu w celach:

 • dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy,
 • zapewnienia gwarancji na zakupiony produkt,
 • wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych,
 • zapobiegania nadużyciom i oszustwom,
 • statystycznych i archiwizacyjnych,
 • maksymalnie przez okres 10 lat od dnia zakończenia wykonania umowy.

W celu udowodnienia przestrzegania przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych będziemy przechowywać dane przez okres, w którym Amaromedia zobowiązana jest do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.

Czy przekazujemy Twoje dane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego?

Twoje dane osobowe nie będą przekazywane przez Amaromedia poza Europejski Obszar Gospodarczy.

Jak się z nami skontaktować w celu uzyskania informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych?

Wszelkie zapytania odnośnie przetwarzania Twoich danych osobowych przez Amaroemdia należy kierować:

 1. na adres firmy: Amaromedia ul. Andrzeja Radka 8/55 91-140 Łódź
 2. na adres e-mail Amaromedia: kontakt@arytmiaserca.pl
 3. telefonicznie pod nr +48 731-360-922.

Dane osobowe przekazywane nam przez Klientów przetwarzamy w sposób zgodny z zakresem udzielonego przez Klientów zezwolenia oraz wymogami prawa, w szczególności zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.). Dane osobowe Klientów przechowujemy na serwerach zapewniających ich pełne bezpieczeństwo. Dostęp do bazy danych posiadają jedynie uprawnieni pracownicy Sklepu.

Każdy Klient, który przekazał nam swoje dane osobowe ma pełną możliwość dostępu do swoich danych w celu ich weryfikacji, modyfikacji lub też żądania usunięcia.

Sklep nie przekazuje, nie sprzedaje ani nie użycza zgromadzonych danych osobowych Klientów osobom trzecim, chyba że dzieje się to za wyraźną zgodą lub na życzenie Klienta albo na żądanie uprawnionych na podstawie prawa organów państwa w związku z toczącymi się postępowaniami.

Nasz Sklep posługuje się również tzw. plikami cookies (ciasteczka). Pliki te są zapisywane na komputerze Klienta przez nasz serwer i dostarczają danych statystycznych o aktywności Klienta, w celu dobrania naszej oferty do jego indywidualnych potrzeb i gustów. Klient w każdej chwili może wyłączyć w swojej przeglądarce internetowej opcję przyjmowania cookies, choć musi mieć świadomość, że w niektórych przypadkach odłączenie tych plików może wpłynąć na utrudnienia w korzystaniu z oferty naszego Sklepu. Pliki cookies zapisywane na komputerze Klienta przechowują informacje na temat:

 • sesji Użytkownika,
 • ostatnio oglądanych produktów,
 • oddania głosu w ankiecie.

Pragniemy zwrócić Państwa uwagę, że jeżeli na stronie internetowej naszego Sklepu zamieszczamy linki prowadzące do innych, nieadministrowanych przez nas stron internetowych, to nie możemy odpowiadać ani za zawartość tychże stron, ani za stopień ochrony prywatności realizowany przez administratorów tych stron. Podejmując decyzję o przejściu na takie strony, Klient czyni to na własną odpowiedzialność. Zachęcamy przy okazji do zapoznania się z polityką prywatności realizowaną przez te strony, zanim Klient udostępni im swoje dane osobowe.

Materiały reklamowo – promocyjne wysyłamy Klientom jedynie wówczas, gdy wyrazili na to zgodę. Dotyczy to w szczególności newslettera wysyłanego Klientowi, jeżeli potwierdzi wyraźnie wskazanego przez nas linka zawierającego akceptację na otrzymywanie newslettera o aktualnych promocjach,  rabatach i nowościach w naszym Sklepie. Materiały te dotyczą  wyłącznie oferty naszego Sklepu.

Wszelkie pytania, wnioski i sugestie odnoszące się do ochrony Państwa prywatności, w szczególności danych osobowych prosimy zgłaszać na adres bądź telefonicznie pod numerem +48 731-360-922.