Przejdź do treści

Czy EKG w zegarku jest wiarygodne?

Czy EKG w zegarku jest wiarygodne?

W erze nowoczesnych technologii dostępnych dla każdego człowieka, zegarki zdolne do przeprowadzania elektrokardiogramów (EKG) stały się popularnym narzędziem dla osób z problemami kardiologicznymi. Jednak pojawia się pytanie o wiarygodność badań wykonywanych przez te urządzenia, szczególnie w kontekście monitorowania rytmu serca. Powszechnie dostępne zegarki inteligentne tzw. smartwatch’e zazwyczaj oferują funkcje jednokanałowego EKG, co może być ograniczeniem w zapewnieniu kompleksowej analizy pracy serca.

Kardia Mobile 6L – wyższy standard w domowej diagnostyce

Zdecydowanie lepszą alternatywą jest Kardia Mobile 6L. To przenośne urządzenie, różniące się od zegarków, oferuje sześciokanałowe EKG, co znacznie zwiększa wiarygodność wyników. Dzięki większej liczbie zapisów EKG, Kardia Mobile 6L dostarcza lekarzom szczegółowego obrazu pracy serca, co jest nieocenione w diagnostyce zaburzeń rytmu serca i stanów kardiologicznych.

Przewaga Kardia Mobile 6L polega na możliwości przeprowadzenia bardziej złożonych zapisów EKG, które pomagają w dokładniejszym wykrywaniu potencjalnych nieprawidłowości w pracy serca. Taka głębsza diagnostyczna jest poza zasięgiem większości zegarków tzw. smartwatch’ów oferujących jedynie podstawowe, jednokanałowe badanie.

Znaczenie domowej diagnostyki

Mimo pewnych ograniczeń, warto podkreślić, że każda forma domowej diagnostyki jest lepsza niż jej brak. Regularne monitorowanie pozwala na:

  • Wczesne wykrywanie arytmii oraz innych zaburzeń rytmu serca, które mogą wymagać interwencji medycznej.
  • Śledzenie skutków leczenia czy zmian w stylu życia, co daje lekarzom więcej informacji podczas podejmowania decyzji terapeutycznych.
  • Zwiększenie świadomości zdrowotnej i aktywną kontrolę nad własnym stanem serca.

Chociaż technologia EKG w zegarku może być przydatna do podstawowego monitorowania i wczesnego wykrywania problemów, urządzenie takie jak Kardia Mobile 6L oferuje wyższy poziom precyzji w badaniu EKG, który może być kluczowy dla osób z istniejącymi schorzeniami pracy serca czy ryzykiem ich rozwoju.